branches lengkeek

Schade bij Moderna

Helderheid over de gevolgen van brandschade.
Duidelijk Lengkeek.

Op de nacht van 10 oktober 2013 werd het bedrijf Moderna Textielservice in Gramsbergen getroffen door een verwoestende brand. Binnen een paar uur ging het textielbedrijf volledig in vlammen op. Van alle risico’s die ondernemers lopen, is brand één van de meest ingrijpende. Naast het directe persoonlijke risico op verwonding, verminking of overlijden, zien de ondernemer en zijn medewerkers alles waar ze hard voor hebben gewerkt letterlijk in rook op gaan.

Totale verwoesting

Er was schade aan het gebouw van Moderna maar ook aan de inventaris en goederen die zich binnen het pand bevonden. De brandschade bij Moderna is bijzonder vanwege de totale verwoesting, waaronder de schade aan vele eigendommen van derden. Ook was er sprake van bodemverontreiniging. Helmut Vissers, schade-expert van Lengkeek was er met een team van collega’s gelukkig vanaf het begin bij betrokken.

Snel duidelijkheid over de schade

Eerst werd de toedracht van de brand onderzocht. Dit werd gedaan aan de hand van een reconstructie. Het onderzoek is belangrijk om te bepalen of er belemmeringen zijn voor polisdekking. Al snel bleek dat er geen sprake was van een aangestoken brand of andere belemmeringen.

Vervolgens is de schade aan de gebouwen, inventaris en goederen in kaart gebracht. Bijzonder waren de goederen van derden. Zo bleek bijvoorbeeld dat de eigendommen van derden deels verzekerd waren door de klanten zelf. Al snel werd duidelijkheid verschaft over de globale omvang van de schade. Hierdoor konden verzekeraars gelijk beginnen met het uitkeren van voorschotten van  miljoenen euro’s.

Continuïteit

Veel grote branden leiden op kortere of lange termijn tot faillissement, zelfs bij zo op het oog goed verzekerde bedrijven. Een snelle doorstart is in dergelijke gevallen cruciaal, voordat klanten gaan uitwijken naar de concurrentie en niet meer terug komen. Met behulp van goede en actuele taxatierapporten kon de omvang van de gebouwen- en inventarisschade vlot worden vastgesteld. De reconstructie van de goederenschade vergde wat meer tijd. Moderna had voor een periode van maximaal twee jaar haar bedrijfsschade verzekerd. De directie wilde echter het bedrijf al binnen een jaar weer open hebben. De bedrijfsschade (stagnatie) werd continue gemonitord en dankzij de verkregen duidelijkheid konden de kosten en baten in beeld worden gebracht. Met verzekeraars kon worden bereikt dat Moderna op een andere locatie (in Hardenberg)  haar bedrijf kon herbouwen, zodat geen vertraging optrad wegens de noodzakelijke bodemsanering op de brandlocatie. Een win-win situatie voor Moderna én haar verzekeraars. Precies 365 dagen na de brand, opende Moderna weer de deuren. Het bedrijf heeft de brand overleefd en groeit intussen al weer!

Bekijk alle cases