branches lengkeek

Construction All Risk

Helderheid over de financiële consequenties.
Duidelijk Lengkeek.

Lengkeek schade-experts behandelen claims op uiteenlopende Constructie en Montageverzekeringen. Wij beschikken over expertises op het gebied van bouwkunde, werktuigbouwkunde alsmede weg- en waterbouw. Lengkeek werkt samen met vrijwel alle Construction All Risk-verzekeraars (CAR) in Nederland.

De schade-experts van Lengkeek kunnen zowel zelfstandig of als multidisciplinair team worden ingezet om Construction All Risk (CAR) claims te behandelen. Per casus wordt gekeken naar de ideale samenstelling van het team.

Onze schade-experts brengen de contractuele verhoudingen tussen de afzonderlijke betrokkenen in kaart. Daarnaast onderzoeken zij de technische feiten en omstandigheden om tot een weloverwogen oordeel te komen. Vervolgens worden de mogelijkheden tot herstel in kaart worden gebracht.

Heldere rapportage

Ons manier werken leidt tot een heldere en volledige rapportage van feiten en omstandigheden. Alle betrokken CAR-verzekeraars krijgen bovendien een volledig beeld van de financiële consequenties naar aanleiding van de claim. Met de duidelijke rapportages van Lengkeek nemen verzekeraars een verantwoord standpunt in over de ingediende claim.

Onderzoek

Naast het onderzoeken van technische feiten en omstandigheden kijken wij eveneens naar verzekeringen van derden die in het geding zijn. Denk hierbij aan Aansprakelijkheidsverzekeringen, Beroeps Aansprakelijkheidsverzekeringen en tegelijkertijd lopende Constructie- en Montageverzekeringen.

Bekijk alle diensten