branches lengkeek

Deskundigenonderzoek

Deskundig in rechtspraak.
Duidelijk Lengkeek.

Experts van Lengkeek treden regelmatig op als Gerechtelijk Deskundige, benoemd op basis van vonnissen van rechtbanken. Als Gerechtelijk Deskundige beantwoorden zij vragen die in vonnissen geformuleerd zijn, conform de Leidraad Deskundigen in Civiele zaken van de Raad voor de Rechtspraak.

Breed werkveld

Bij Lengkeek werken specialisten op het gebied van bouwkunde, weg- en waterbouw, werktuigbouw, milieu, cultuurtechniek en financiële vraagstukken. Het rapporteren aan de rechtbank geschied volledig in lijn met het Model Deskundigenbericht, zoals dit door de Raad voor de Rechtspraak is gepubliceerd.

Onze experts zijn als gerechtelijk deskundige ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen.

Bekijk alle diensten