branches lengkeek

Nadeelcompensatie

Helder over de financieel economische gevolgen.
Duidelijk Lengkeek.

Een van de specialismen van Lengkeek is nadeelcompensatie. Onze experts staan gemeenten en andere overheidslichamen bij in het afwikkelen van procedures wanneer zij geconfronteerd worden met verzoeken om nadeelcompensatie.

Nadeelcompensatie is een vergoeding waarin van overheidswege wordt voorzien als een ondernemer onevenredig wordt benadeeld. In deze vergoeding kan worden voorzien, ook al handelt de overheid rechtmatig, bijvoorbeeld in het geval van tijdelijke wegafsluiting.

Advies en begeleiding

Lengkeek experts kunnen overheden van dienst zijn door bijvoorbeeld zitting te nemen in een adviescommissie. Ook kunnen onze experts optreden als zelfstandig adviseur of een begeleidende rol nemen voor de gehele duur van de procedure. Onder het begeleiden van de procedure vallen ook de hoorzittingen en plaatsopnemingen.

Complexe schades

De kracht van Lengkeek ligt vooral in het kunnen begeleiden en afhandelen van grote en complexe schades waarbij verschillende partijen betrokken zijn. Wij kunnen bovendien voor zowel overheden als ondernemers de berekening verzorgen van de financieel economische gevolgen voor ondernemingen.

Bekijk alle diensten