branches lengkeek

Planschade

Met alle partijen aan tafel.
Duidelijk Lengkeek.

Lengkeek heeft jarenlange ervaring in het afhandelen van planschade. Er is sprake van planschade als een burger onevenredig zwaar wordt getroffen door een bestemmingsplan. Schade als gevolg van een bestemmingsplan wordt juridisch gezien veroorzaakt doordat de vrijheid van individuele burgers wordt beperkt. Formeel vloeit een planschade voort uit artikel 49 Wet Ruimtelijke Ordening (WRO).

Schadebeoordelingscommissie

Als opdrachtgevers dat wensen, kunnen de experts van Lengkeek ook zitting nemen in een schadebeoordelingscommissie. Een dergelijke commissie onderzoekt of er voor de aanvrager inderdaad sprake is van schade als gevolg van een planologische maatregel. De commissie legt de resultaten van het onderzoek vervolgens vast in een advies.

Bekijk alle diensten