branches lengkeek

Rechtsbijstand

Technisch en inhoudelijk.
Duidelijk Lengkeek. 

In opdracht van rechtsbijstandverzekeraars of hun cliënten doen de experts van Lengkeek regelmatig onderzoek naar hetgeen partijen zijn overeengekomen. Onze experts kijken naar de manier waarop het werk is verricht en beoordelen in hoeverre het een en ander voldoet aan algemene normen en eisen op grond van wet- en regelgeving.

Geschilpunten

Voor de behandeling van vorderingen hebben rechtsbijstandverzekeraars met enige regelmaat behoefte aan een technisch inhoudelijke beoordeling van geschilpunten. Denk bijvoorbeeld aan geschillen op het gebied van bouwkunde, weg- en waterbouw, werktuigbouw, milieu, cultuurtechniek, veeteelt en landbouw.

Bindend Advies

Het resultaat kan zijn een volledige rapportage waarmee de wederpartij direct kan worden overtuigd. In andere gevallen maakt de rapportage een voortzetting van de betrokken discussie mogelijk, eventueel in procedure. In bepaalde gevallen worden dergelijke onderzoeken en rapportages verwoord in de vorm van een Bindend Advies.

Hoor en wederhoor

In de uitvoering van het onderzoek en de totstandkoming van de rapportage is steeds sprake van hoor en wederhoor. Alle betrokken partijen krijgen inzage in de voorlopige conclusies en zijn continu in de gelegenheid om over en weer toelichtingen te verschaffen.

Bekijk alle diensten