branches lengkeek

Regres

Begeleiding bij het verhalen van schade.
Duidelijk Lengkeek. 

Lengkeek is expert op het gebied van regres. Binnen Lengkeek zijn gekwalificeerde juristen werkzaam als regresmedewerker. Door deze medewerkers worden verhaal-/regreswerkzaamheden uitgevoerd in opdracht van bijvoorbeeld verzekeraars.

Voor verzekeraars

Het betreft hier enerzijds het voeren van verhaal/regres op dossiers waar in eerste instantie door experts van Lengkeek schades zijn onderzocht en begroot op Property-verzekeringen. In die gevallen worden de regresmedewerkers ingeschakeld zodra zich mogelijkheden voor verhaal/regres voordoen. Na afronding van de schadebehandeling op de Property-verzekering nemen de regresmedewerkers het over om de schade op de aansprakelijke partij te verhalen.

Nader onderzoek

Bij regreswerkzaamheden worden de aansprakelijkstellingen verzorgd en het feitelijke verhaal/regres verder onderzocht en zo mogelijk uitgevoerd. Als het nodig is worden de te voeren juridische procedures voorbereid. Ook vindt begeleiding van incassoacties plaats.

Maatwerkafspraken

Ook werken onze medewerkers in opdracht van andere partijen dan verzekeraars aan het verhalen van schade op een schadeveroorzakende partij. Ook dan geldt dat aansprakelijkstellingen, het feitelijke verhaal op de veroorzaker, het voorbereiden en begeleiden van juridische procedures en hulp bij incasso kunnen worden verzorgd. Deze werkzaamheden verrichten wij altijd op basis van maatwerkafspraken.

Bekijk alle diensten