branches lengkeek

Verlies arbeidsvermogen

De financiële gevolgen in kaart brengen.
Duidelijk Lengkeek.

Lengkeek is ervaren in het berekenen van het verlies in arbeidsvermogen van ondernemers als gevolg van een ongeval. Onze experts brengen de grootte van de financiële gevolgen in kaart en leggen het verlies in arbeidsvermogen vast.

Beoordelen van claims

Op basis van onze berekeningen kunnen aangesproken partijen de ingediende claims beoordelen, of zijn ondernemers in staat gefundeerde claims in te dienen bij de veroorzakers van ongevallen.

Ook in situaties waarbij sprake is van verlies van zelfwerkzaamheid kunt u Lengkeek inschakelen. Wij verzorgen schadeberekeningen waarbij wij de gevolgen van dit verlies in kaart brengen.

Bekijk alle diensten