branches lengkeek

Overheid & Onderwijs

Expertises en taxaties voor overheden en onderwijsinstellingen.
Duidelijk Lengkeek.

Lengkeek voert regelmatig analyses uit voor grote onderwijsinstellingen en overheden zoals gemeenten, waterschappen, provincies en (hoog)heemraadschappen.

Expertises en taxaties

Overheden en grote onderwijsinstellingen kunnen de opdracht geven om opstal en inventaris te laten taxeren. Indien zij aansprakelijk worden gesteld kan Lengkeek, al dan niet in opdracht van de verzekeraar, de toedracht en de schade onderzoeken. Wat als een ondernemer lijdt aan omzetverlies als gevolg van een wegafsluiting?  Ook dan kan Lengkeek de hoogte van dat verzoek om nadeelcompensatie bij de overheid vaststellen.

Ook bij schades aan gebouwen of apparatuur kunnen overheden en scholengemeenschappen rekenen op expertises van Lengkeek. Veel gemeenten zijn regelmatig doende met de verkoop van hun onroerend goed. Lengkeek kan u van dienst zijn bij het taxeren van de marktwaarde van het desbetreffende pand.

Trends

Ten gevolge van de Wet op Primair Onderwijs per 1 januari 2015 zijn scholen zelf verantwoordelijk voor het groot onderhoud. De gemeente blijft echter verantwoordelijk voor herstel van onder andere constructiefouten. Lengkeek kan in het specifieke geval onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van een constructiefout en hoe hoog de schade is. Wilt u hier meer over weten? Lees dan onze casus.

DoelgroepZorg & Welzijn

Volledig ontzorgen. Duidelijk Lengkeek.

Doelgroepen lengkeek

DoelgroepIndustrie & Energie

Alle risico’s in kaart brengen. Duidelijk Lengkeek.

Doelgroepen lengkeek