Duidelijk Lengkeek: specialistische kennis over bouwkundige geschillen

Lengkeek wordt regelmatig benaderd om onderzoek te doen naar geschillen tussen partijen waarvoor technische kennis van meerdere disciplines is vereist. Speciaal daarvoor is er een multidisciplinair team samengesteld, waarin Matthijs Kops een van de experts is die specifiek op bouwkundige geschillen wordt ingezet. Matthijs zit nu negen jaar in het expertise vak. Hij deed zijn onderzoekservaring op bij een vorige werkgever, waar hij onderzoek deed naar fraude. Nu kijkt hij voornamelijk naar gebreken en oorzaken van gebreken op bouwkundig vlak, waarbij hij toetst of het uitgevoerde werk voldoet aan algemeen geldende normen. Hij leest en toetst overeenkomsten en hij onderzoekt op basis van zijn vakkennis of het werk is uitgevoerd conform van tevoren vastgelegde afspraken. Dit wordt vastgelegd in een helder en duidelijk rapport, dat gebruikt kan worden om verdere stappen te ondernemen voor het beslechten van het geschil.

Meerdere disciplines
Matthijs: “Binnen Lengkeek hebben we veel kennis in huis. En dat is maar goed ook, want vaak heb je voor een geschil kennis van meerdere disciplines nodig. In dergelijke gevallen is het heel fijn dat we zo’n variëteit aan specialisten aan boord hebben. Bijvoorbeeld bij een geschil rond de bouw van een woning met speciale installaties. Daar komt het niet alleen aan op bouwkundige kennis. Vaak is er sprake van een overlap met andere vakgebieden zoals werktuigbouwkundige- of elektrotechnische installaties. Daar heb ik in de loop der jaren wel verstand van gekregen, maar een aantal collega’s is in dat vakgebied gespecialiseerd en weet er nog veel meer van. En is er toch nog meer specialistische kennis of onderzoek noodzakelijk om een goed onderbouwd rapport op te stellen, dan weet ik waar ik de kennis extern kan halen.”

Goede communicatie
Veelal gaat het om geschillen tussen aannemers en particulieren, maar soms is er ook sprake van een geschil tussen bijvoorbeeld twee buren. “Wat in ons werk absoluut niet onderschat moet worden, zijn de communicatieve vaardigheden waar je over moet beschikken,” vervolgt Matthijs. “We merken dat emoties eigenlijk altijd wel een rol spelen, zeker als het gaat om particulieren. En dat is op zich heel logisch. Er is namelijk al vaak een flinke periode van ruzie aan vooraf gegaan, voordat het geschil bij de rechtsbijstandsverzekeraar of advocaat ligt en er onderzoek wordt verricht. Partijen staan daardoor soms lijnrecht tegenover elkaar. Het is dan zaak om eerst met goede communicatie de angel eruit te halen. En als dat is gelukt, dan kijken we waar we het nu werkelijk over hebben. Vaak blijkt – als de emotie eruit is – dat de schade of de gebreken waar we het werkelijk over hebben slechts een fractie zijn van waar eerst vanuit werd gegaan.”

Hoor en wederhoor
“Wat ook helpt is het toepassen van hoor en wederhoor. In dat kader nodigen we veelal de wederpartij bij ons onderzoek ter plaatse uit, want die moet natuurlijk ook zijn zegje kunnen doen. Als je de twee partijen samen in een woning hebt, dan kun je ook de visie van beide partijen opnemen in de rapportage. Soms is door het aangaan van een gesprek met beide partijen het probleem ook direct uit de wereld. Gewoon door te bemiddelen en door zonder emotie naar een zaak te kijken. Dat is niet perse het doel waarvoor wij ingeschakeld worden, maar het is wel leuk als partijen elkaar na onze tussenkomst de hand kunnen schudden en de lucht is geklaard.”

Waterschades Limburg – Schade door overstroming? Wat kun je nu doen?

Nieuws Lengkeek Placeholder Waterschades Limburg – Schade door overstroming? Wat kun je nu doen?

uClaim en BELFOR gaan nieuwe samenwerking aan!

Nieuws Lengkeek Placeholder uClaim en BELFOR gaan nieuwe samenwerking aan!

Rivez en uClaim gaan samenwerking aan!

Nieuws Lengkeek Placeholder Rivez en uClaim gaan samenwerking aan!
Bekijk alle nieuwsberichten