Lezing Handleiding door Klaas Mijnheer bij Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Medio 2018 is de Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen gepresenteerd. Veel overheden, ondernemers, deskundigen en rechters hebben hier naar uitgekeken. De Handleiding kan meer houvast bieden bij de vraag hoe kan worden omgegaan met verzoeken om nadeelcompensatie en infrastructurele maatregelen. Onze collega Klaas Mijnheer heeft deel uitgemaakt van de Werkgroep die de Handleiding heeft opgesteld. In het tijdschrift Overheid en Aansprakelijkheid nummer 2019/3 heeft Klaas samen met Mr Dr M.K.G. Tjepkema een artikel gepubliceerd ten aanzien van de Handleiding.

Regelmatig houdt Klaas ook lezingen over deze materie. Onlangs heeft er een presentatie plaatsgevonden bij de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). De VNG werkt aan een krachtige lokale overheid. Dat doen ze door agendasettend te zijn op voor gemeenten relevante vraagstukken en ontwikkelingen en door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke opgaven. Als Lengkeek zijn we er trots op dat we op deze manier een steentje mogen bijdragen aan deze ontwikkeling.

Heeft u ook vragen over de Handleiding? Neem dan contact op met Monique Limpens of Klaas Mijnheer.

Een nieuwe medewerker voor Lengkeek: Janco Bakker

Nieuws Lengkeek Placeholder Een nieuwe medewerker voor Lengkeek: Janco Bakker

Experts, taxateurs en inspecteurs uitgerust met de ‘Lengkeek Corona-kit’

Nieuws Lengkeek Placeholder Experts, taxateurs en inspecteurs uitgerust met de ‘Lengkeek Corona-kit’

Maatregelen Lengkeek in verband met het Coronavirus

Nieuws Lengkeek Placeholder Maatregelen Lengkeek in verband met het Coronavirus
Bekijk alle nieuwsberichten