Lezing Handleiding door Klaas Mijnheer bij Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Medio 2018 is de Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen gepresenteerd. Veel overheden, ondernemers, deskundigen en rechters hebben hier naar uitgekeken. De Handleiding kan meer houvast bieden bij de vraag hoe kan worden omgegaan met verzoeken om nadeelcompensatie en infrastructurele maatregelen. Onze collega Klaas Mijnheer heeft deel uitgemaakt van de Werkgroep die de Handleiding heeft opgesteld. In het tijdschrift Overheid en Aansprakelijkheid nummer 2019/3 heeft Klaas samen met Mr Dr M.K.G. Tjepkema een artikel gepubliceerd ten aanzien van de Handleiding.

Regelmatig houdt Klaas ook lezingen over deze materie. Onlangs heeft er een presentatie plaatsgevonden bij de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). De VNG werkt aan een krachtige lokale overheid. Dat doen ze door agendasettend te zijn op voor gemeenten relevante vraagstukken en ontwikkelingen en door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke opgaven. Als Lengkeek zijn we er trots op dat we op deze manier een steentje mogen bijdragen aan deze ontwikkeling.

Heeft u ook vragen over de Handleiding? Neem dan contact op met Monique Limpens of Klaas Mijnheer.

Dominic Vonk per 1 januari Accountmanager bij Lengkeek

Nieuws Lengkeek Placeholder Dominic Vonk per 1 januari Accountmanager bij Lengkeek

Lengkeek doneert overtollige hardware via Recyclebox – € 896,00 voor stichting KiKa

Nieuws Lengkeek Placeholder Lengkeek doneert overtollige hardware via Recyclebox – € 896,00 voor stichting KiKa

Lengkeek trotse sponsor van het Rode Kruis Golftoernooi 2019

Nieuws Lengkeek Placeholder Lengkeek trotse sponsor van het Rode Kruis Golftoernooi 2019
Bekijk alle nieuwsberichten