Maatregelen Lengkeek in verband met het Coronavirus

Gelet op de van kracht zijnde Corona-maatregelen en richtlijnen vanuit de Rijksoverheid is noodgedwongen onze aanpak, werkwijze en inrichting van onderzoeken op onderdelen anders dan normaal. Wij stellen alle betrokkenen bij nieuwe expertise- en taxatieopdrachten, op de hoogte van de maatregelen die wij als Lengkeek nemen.

De basis werkwijze van onze experts en taxateurs, in overleg met de betrokkenen, ziet er als volgt uit:

Allereerst behandeling op afstand op basis van door de betrokkene aan te leveren informatie, zoals foto’s, filmmateriaal, tekeningen, offertes, begrotingen of wat maar dienstig kan zijn in de gegeven omstandigheden. Ook is inzet van digitale oplossingen, waaronder gesprekken via Microsoft Teams of Face Time, mogelijk. Onze medewerker informeert en adviseert betrokkenen hierbij.

Mocht toch een bezoek op locatie noodzakelijk blijken te zijn, dan wordt met de betrokkene de urgentie bepaald. Kan het niet uitgesteld worden dan vindt een dergelijk onderzoek plaats met in achtneming van de eerdergenoemde richtlijnen van de Rijksoverheid. Kort gezegd betekent dat, dat onze medewerkers geen handen schudden, gepaste afstand bewaren en zich beperken tot het hoogstnoodzakelijke overleg op locatie. In dat geval vragen wij om 1 contactpersoon daarvoor aan te wijzen, en van die persoon aan te geven dat deze vrij is van verkoudheidsklachten.

Is die duidelijkheid niet te geven dan zal geen onderzoek op locatie plaatsvinden. Wij zullen dan met de feitelijke opdrachtgever afstemmen welke aanpak in dat geval zal worden gekozen. Uiteraard informeren wij alle betrokkenen daarover.

Wij worden allemaal geconfronteerd met uitzonderlijke omstandigheden. Wij vragen uw begrip voor deze wijze van aanpak.

Waterschades Limburg – Schade door overstroming? Wat kun je nu doen?

Nieuws Lengkeek Placeholder Waterschades Limburg – Schade door overstroming? Wat kun je nu doen?

uClaim en BELFOR gaan nieuwe samenwerking aan!

Nieuws Lengkeek Placeholder uClaim en BELFOR gaan nieuwe samenwerking aan!

Rivez en uClaim gaan samenwerking aan!

Nieuws Lengkeek Placeholder Rivez en uClaim gaan samenwerking aan!
Bekijk alle nieuwsberichten