Onze werkwijze bij particuliere aanvragen

Lengkeek is een landelijk werkend expertisebedrijf. Wij hebben experts met diverse deskundigheden, zoals bouwkunde en civiele techniek. Maar ook huishoudelijke inboedel en diverse andere onderwerpen worden door ons behandeld. Wij werken in opdracht van verzekeraars, instanties, bedrijven en ook particulieren. Onze experts voeren expertises uit in conflictsituaties, waarbij twee of meer partijen een (potentieel) conflict hebben. De onderzoeken van onze experts richten zich met name op toedracht, oorzaak en omvang van de schade en/of gebreken.

Voor de uitvoering van expertises voor particulieren gelden een aantal voorwaarden, die wij graag uiteenzetten in een offerte. Op basis van deze offerte kan er met u een overeenkomst voor expertise tot stand komen. Voor het uitbrengen van een offerte hebben wij een aantal gegevens van u nodig, zoals:

  • Uw NAW-gegevens en uw telefoonnummer(s);
  • Hebt u een advocaat of een rechtsbijstandsverzekeraar en zo ja, hebt u die bij de zaak  betrokken? Wij verzoeken  u ons de naam van de advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar, het polisnummer en het eventuele schadenummer waaronder uw zaak aldaar in behandeling is te verstrekken.
  • Van belang is te kunnen beoordelen of wij vrij staan ten opzichte van de wederpartij. Daarom ontvangen wij bij uw aanvraag eveneens graag de NAW-gegevens van de wederpartij en diens eventuele advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar.
  • Voor een inschatting van onze tijdsbesteding vernemen wij voorts graag van u zo exact mogelijk het doel van het in te stellen onderzoek, alsmede uw exacte vraagstelling. Kortom, wat zijn de tussen partijen ter discussie staande punten?

Wij adviseren u de wederpartij in te lichten over de expertise en deze ook uit te nodigen voor het expertisebezoek. Die uitnodiging kunnen wij uiteraard ook voor u verzorgen. Als u zelf de kosten van de expertise dient te dragen (en niet door een rechtsbijstandsverzekeraar) zullen wij u een voorschotbedrag in rekening brengen. Na ontvangst van dit voorschotbedrag starten wij met ons onderzoek.

Wilt u meer informatie en/of wilt u een offerte ontvangen? Dan verzoeken wij u vriendelijk om ons te voorzien van bovenstaande gegevens via een e-mail naar opdracht@lengkeek.nl. Vermeldt u in de onderwerpregel alstublieft ‘Aanvraag voor expertise particulier’. Na ontvangst van uw aanvraag zullen wij u zo spoedig mogelijk van een offerte voorzien. Indien nodig leggen we met u vooraf contact.

Specialistische kennis van zaken. Dat is Duidelijk Lengkeek.

Waterschades Limburg – Schade door overstroming? Wat kun je nu doen?

Nieuws Lengkeek Placeholder Waterschades Limburg – Schade door overstroming? Wat kun je nu doen?

uClaim en BELFOR gaan nieuwe samenwerking aan!

Nieuws Lengkeek Placeholder uClaim en BELFOR gaan nieuwe samenwerking aan!

Rivez en uClaim gaan samenwerking aan!

Nieuws Lengkeek Placeholder Rivez en uClaim gaan samenwerking aan!
Bekijk alle nieuwsberichten